Fix disorted sound with pulseaudio

Having problems with programs like Skype, Viber or Spotify sounding distorted on linux system like debian or ubuntu? Other have tried to explain the sound as jittering, sizzled, robotic, grainy, fuzzy, overdriven, crackling or simply weird.

The solution is rather simple, open the following file:
/etc/pulse/default.pa

Replace following line if you are using udev:
load-module module-udev-detect
with
load-module module-udev-detect tsched=0

Replace following line if you are using hal:
load-module module-hal-detect
with
load-module module-hal-detect tsched=0

Save the changes and restart the computer, all done!

Thanks to Robert Ian Hawdon @ askubuntu.com.

Hermetisk inkokning

Hermetisk inkokning är när man konserverar råvaror genom att koka upp burkar med tillslutet lock i vattenbad. Burkarna kyls sedan ned och ett undertryck skapas. Uppvärmning gör att bakterier och sporer dör, samt vakuumet ser till att burken håller tätt – vilket förhindrar oxidering och att nya bakterier/sporer tar sig in i burken.

Koktider är c:a 1h för grönsaker och 2h för kött, man bör inte använda skruvlock till burkarna utan använda sig av burkar med separat gummipackning. Burkar kan man b.la hitta på IKEA: http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/70213545/

Fördelen är att burkarna sedan kan förvaras utanför kylskåp, dock mörk och svalt (skafferi eller källare förslagsvis) trotts ha en förbrukningstid längre än en livstid.

Mer information om konserveringen:

http://www.spisa.nu/3.20283/varufakta/om-varmekonservering-konserveringstid/

http://handbok.alternativ.nu/index.php?title=Mat/Gr%C3%B6nsaker/Bevara/Inkokning